Chính sách bảo mật VN86

Xin hãy rất cẩn thận đọc và hiểu rõ các quy định về bảo mật được miêu tả trong chính sách bảo mật tại nhà cái VN86 trên trang web của chúng tôi trước khi bạn tiến hành sử dụng hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nào thông qua nội dung dưới đây.

Nhà cái chúng tôi là ai?

Bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ sau: https://vn86.com.co/

Chúng tôi thu thập và tại sao thu thập thông tin?

Về bình luận

Khi bạn thực hiện bình luận trên trang web VN86, chúng tôi thu thập thông tin từ biểu mẫu bình luận và lưu trữ địa chỉ IP cũng như chuỗi user agent của trình duyệt mà bạn đang sử dụng nhằm hỗ trợ phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh, được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (hay còn được gọi là hash), có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xác định xem bạn đang sử dụng nó hay không. Người dùng có thể tham khảo chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar tại: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận được chấp nhận, ảnh tiểu sử của người dùng sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận.

Về đa phương tiện

Khi bạn đăng tải hình ảnh lên trang web VN86, chúng tôi đề xuất tránh việc đính kèm dữ liệu vị trí vào hình ảnh. Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào có thể được đính kèm từ hình ảnh đó.

Về Cookies

Khi người dùng viết bình luận trên trang web, có thể cần nhập tên, email và địa chỉ website vào cookie. Mục đích của việc này là để hỗ trợ người dùng không phải nhập thông tin mỗi khi họ muốn bình luận. Những cookie này sẽ được lưu trong vòng một năm.

Khi người dùng truy cập trang đăng nhập, chúng tôi sẽ tạo và cài đặt một số cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt đó có hỗ trợ cookie hay không. Thông tin này không bao gồm dữ liệu cá nhân và sẽ bị xóa khi người dùng đóng cửa sổ trình duyệt.

Khi người dùng đăng nhập, chúng tôi sẽ tạo một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong vòng hai ngày và lựa chọn hiển thị sẽ được lưu trong một năm. Nếu người dùng chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Thông tin đăng nhập cookie cũng sẽ bị xóa khi người dùng đăng xuất.

Về nội dung nhúng

Các bài viết trên trang web VN86 có thể chứa nội dung được nhúng từ các nguồn khác. Nội dung này sẽ hoạt động tương tự như khi bạn truy cập trực tiếp vào các trang web đó.

Các trang web này có thể thu thập thông tin về bạn, sử dụng cookie, tích hợp các công cụ theo dõi của bên thứ ba và theo dõi mọi tương tác của bạn với nội dung được nhúng. Điều này bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web đó.

VN86 chia sẻ dữ liệu khách hàng với ai?

Khi bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu đăng nhập, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Thời gian tồn tại dữ liệu khách hàng bao lâu?

Khi người dùng gửi bình luận, chúng tôi sẽ lưu trữ bình luận và siêu dữ liệu của nó vô thời hạn. Hành động này giúp VN86 có thể nhanh chóng nhận biết và phê duyệt các bình luận bằng cách giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng sẽ lưu trữ thông tin và dữ liệu cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ.

Tất cả thành viên có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào (trừ khi có hạn chế về việc thay đổi tên người dùng). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa các thông tin này.

Quyền của khách hàng với dữ liệu cá nhân

Nếu người dùng đã đăng ký tài khoản trên trang web VN86 hoặc đã để lại bình luận, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu nhận tệp dữ liệu cá nhân mà trang web của chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này bao gồm mọi thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó.

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho những dữ liệu mà chúng tôi phải lưu giữ để tuân thủ các yêu cầu hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu khách hàng gửi tới đâu?

Tất cả các bình luận từ khách (không phải là thành viên của trang web) có thể được kiểm tra bằng dịch vụ tự động phát hiện spam.